Samen muziek maken is het leukste dat er bestaat. Niet alle kinderen in de wereld hebben toegang tot de wereld van muziek. In 2009 richtte Monique Udo de stichting Muziek voor Kinderen op om de kwetsbare en kansarme kinderen overal ter wereld muziekles te kunnen geven.

Laatste nieuws:


Visie

Stichting Muziek voor Kinderen vindt dat alle kinderen recht hebben op muziekonderwijs, omdat muziek hun hoop, inspiratie, troost en vreugde biedt.

Missie

Stichting Muziek voor Kinderen wil kinderen in achterstandsposities door muziekonderwijs nieuwe ervaringen en perspectieven bieden en hiermee tevens hun kansen vergroten op financiële onafhankelijkheid.