Happy Children Music Initiative (HCMI)

Claire Nakibule en Tony Sentammu, onze muziek voor kinderen docenten die vroeger zelf saxofoonles kregen van Monique Udo van Muziek voor Kinderen, toen ze kind waren en in een kindertehuis woonden, hadden al lang de ambitie samen een eigen Muziek voor Kinderen buurt project te starten, met als eerste al gevorderde leerlingen Sam en Racheal, die ze eerder lesgaven in Wipe a Tear.

In april 2023 dienden ze samen een plan in om een buurtproject te starten in het dorpje Buzzi, aan de weg van Entebbe naar Kampala, dichtbij waar ze woonden. Daar wilden ze muzieklessen geven en muzikale activiteiten organiseren voor kinderen uit de buurt die van muziek houden maar er geen toegang toe hebben, wezen en arme kinderen. Het plan was om les te geven op saxofoons, melodica, gitaar en zang en als de kinderen wat geleerd hadden concerten te organiseren in de kerk en de wijk. Nadat ze akkoord kregen van het MvK bestuur gingen ze aan de slag met het zoeken en opknappen van een leslokaal en het huis aan huis werven van kinderen. Dat ging goed, wij leverden instrumenten en het project ging van start. Omdat een deel van de buurt na enkele weken liet weten dat ze overlast ondervonden van de muziek kon het project in deze buurt jammer genoeg niet doorgaan.

Daarom niet getreurd.  Voortvarend gingen Claire en Tony op zoek naar een andere locatie in een andere buurt en vonden een nieuwe locatie in Kajjansi, waar de gemeenschap echt blij met ze was en al gauw kinderen deelnamen. Omdat Claire en Tony lering trokken uit het voorgaande wilden ze zich nu officieel registreren en toestemming krijgen van de community en de lokale overheid.  Met onze steun volgde een registratieprocedure en eind oktober was het zover. De officiële naam werd ‘Happy Children Music Initiative’ en daar ging het project ook officieel echt van start. In december 2023 werden naast de gewone lessen twee muziekweken georganiseerd, die rond Kerst eindigden in het eerste concert van HCMI met toen al 15 leerlingen! Met een deel van de leerlingen traden ze ook op samen met leerlingen van Africa Music School, waar Claire ook namens Muziek voor kinderen lesgeeft.

Claire, coördinator van het HCMI: “I am so happy when I see the now already 20 children practising to play. When they had their first performance for Christmas they were so proud. Then I really know why we go through all the efforts to realize this.” De uitwisseling was voor iedereen inspirerend. Inmiddels zijn er 20 leerlingen.

Claire: “As the founders of this project we realised how music has been a life changing and talent developing success in our lives. As a number of kids in this community where we grew up have no opportunity to go to school or develop their talents we, as HCMI, want to bring music lessons to develop their talents, skilling them and so improve their ways of living and life management. We also want to be life changing to the community of Kajjansi through our services in music education skills and performance opportunities to children of all ages and abilities in all aspects of music industry. “