Movimiento Manglar

Muziek voor Kinderen werkt al sinds 2021 samen met de organisatie Movimiento Manglar in Colombia. De oprichters van deze organisatie zijn muziekdocent Darío Eraso en Derk Norde. Samira heeft Darío leren kennen en met hem samengewerkt  tijdens haar reis naar Colombia in 2020. Dario Eraso werkte toen als muziekdocent  voor de organisatie Fundacion Caminos, maar wilde graag meer doen en zijn eigen organisatie oprichten.

Mede door (financiële) steun van Muziek voor Kinderen, is Movimiento Manglar inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie die haar activiteiten steeds meer kan uitbreiden. Straatkinderen uit wijken rondom Medellin, vaak opgroeiend tegen een achtergrond van geweld en armoede, krijgen de mogelijkheid om een instrument te leren bespelen en krijgen daardoor perspectief geboden.  

Getalenteerde kinderen kunnen bij Manglar opgeleid worden om zelf als junior docent (zij noemen dat Monitores) les te gaan geven aan jongere kinderen. Om meer structuur aan de lessen te geven en de jarenlange ervaring van Darío vast te leggen werkt Movimiento Manglar, met financiële steun van Muziek voor Kinderen aan een syllabus, waarin hun werkwijze, inhoud en doel van de muzieklessen worden vastgelegd. Deze syllabus zal in de loop van 2023 klaar zijn en ook in het Engels verschijnen. Het materiaal zal dan ook bij andere projecten van Muziek voor Kinderen bruikbaar zijn.

Gedurende het jaar 2023 zal Muziek voor Kinderen een structureel financiële ondersteuning bieden aan alle lopende activiteiten van Movimiento Manglar. Muziek voor Kinderen heeft de intentie uitgesproken om ook op de langere termijn met Manglar te blijven samenwerken en hen waar mogelijk financieel te ondersteunen.

Daarnaast helpen we hen door instrumenten voor hen in te zamelen. Ook willen we graag contact bevorderen tussen muziekmakende kinderen in Colombia en Nederland. 

Een voorbeeld hiervan is de bijzondere videoproductie die wij in 2021 in samenwerking met Movimiento Manglar hebben gemaakt. In het filmpje Yo Viajo spelen kinderen uit Colombia, Oeganda en Nederland samen een muziekstuk dat door Darío is gecomponeerd.

Op de volgende pagina stellen de docenten van Movimiento Manglar zich voor!