“Let’s Play!”

In december heb ik van het Do-ut-Des cultuurfonds  subsidie gekregen om het muziekproject “Let’s Play!” uit te gaan voeren op enkele basisscholen in Amsterdam. Het project is bedoeld voor kinderen uit een  kansarme omgeving. Tijdens dit project krijgen 10 kinderen 11 weken instrumentale oriëntatie en samenspel. Na een paar weken kiezen ze hun favoriete instrument waarop zij, naast de ‘orkestles’,  instrumentale les krijgen om basisvaardigheden aan te leren. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders en andere kinderen van hun school. Voor de kinderen die hierna door willen gaan met reguliere muziekles (hopelijk is het muzikale vuur bij velen ontstoken!) zal ik contact opnemen met hun ouders. Waar nodig zal ik helpen met het zoeken naar een docent, inschrijving op de muziekschool, het uitzoeken van kortingsregelingen etc. In maart zal dit project van start gaan op basisschool Aldoende. Op deze school geef ik al enkele jaren schoolorkest in de verlengde schooldag. Met dit project willen we de kinderen bereiken die zich wat minder vanzelfsprekend voor het schoolorkest opgeven maar wel belangstelling hebben voor muziek. In het schooljaar 2011-2012 zal ik het project op 1 of 2 nieuwe scholen gaan doen.