India mei 2011

De zomervakantie is in India weer begonnen en van 1-7 mei is de muziekgroep uit Pondicherry weer op bezoek geweest in Tulip Garden. Het was, net als vorig jaar, een groot succes! Parthiban, Saga Devan, Babu en Vijaya Kumar hebben dagelijks lesgegeven op tabla, drumpad, keyboard, gitaar, saxofoon en blokfluit. Twee nederlandse jongens , Joris en Joost, waren mee als ‘begeleiders’ en ook zij waren heel enthousiast over het verblijf op Tulip Garden. (Joost: “nog nooit zulke lieve kinderen gezien” ). De band tussen de groep uit Pondicherry en de kinderen in Tulip Garden is nog sterker geworden en iedereen kijkt nu dan ook alweer uit naar volgend jaar. Ik hoop ze echter te kunnen overhalen om een keer tussendoor te komen…
meer foto’s onder “foto’s”!

Tegelijkertijd zijn er diverse kinderen uit Asha Jyothi ( tehuis voor gehandicapten) en Korrukolu (tehuis voor kinderen van dagloners) voor dans naar de zomercursus in Kala Darshini. Gedurende 4 weken hebben ze een intensief dagelijks programma waarin ze alleen op zondag even naar huis gaan. Het is voor de kinderen een hele belevenis.
De kinderen van Korrukolu konden deelnemen door sponsoring van MvK.

In april heb ik een gesprek gehad met een deel van het bestuur van SDWH, de stichting die Tulip Garden onder haar hoede heeft. Hierin hebben we de stand van zaken besproken en gekeken hoe we verder willen. Iedereen was het er over eens dat de muziek een verrijking is voor de kinderen. Wel is het moeilijk om de kinderen geregeld te laten oefenen. Ik heb aangegeven mogelijkheden te zien voor sommige jongens, om in de toekomst beroepsmatig in de muziek verder te gaan, als muzikant of muziekdocent.  Maar omdat ze nog jong zijn (rond de 14 jaar) en school nu prioritiet nr. 1 is, hebben we besloten om in 2011 nog geen extra activiteiten te ontplooien in die richting. Tot oktober zal Praveen nog keyboardles geven en ikzelf ga in oktober weer 3 weken dus zal dan kijken hoe we het beste verder kunnen gaan.