Jaaroverzicht 2010

Wachtend op een mogelijkheid om eindelijk naar India te kunnen vertrekken, door alle sneeuwoverlast heen, geef ik alvast een overzicht van wat er in 2010 bereikt is door de Stichting Muziek voor Kinderen (MvK).

In de maanden januari en februari 2010 was ik bezig aan de tweede helft van mijn verblijf van 4 maanden in Tulip Garden. Aan zo’n 25 kinderen gaf ik dagelijks muzieklessen en de opgerichte Tulip Garden Music Group had haar eerste belangrijke optreden op Republic Day. Praveen wordt aangesteld als keyboard docent en begint met lesgeven in de laatste weken van mijn aanwezigheid.

In juni organiseerde en bekostigde MvK een bezoek van de muziekgroep van Isai May(i)am uit Pondicherry, Tamil Nadu. De groep jongvolwassenen bezorgde de kinderen van Tulip Garden een paar onvergetelijke dagen met hun optredens, muzieklessen en inspirerende aanwezigheid. Dit bezoek krijgt hopelijk in mei 2011 een vervolg!

In juli bracht ik een kort bezoek aan Baan Gerda, een dorp voor hiv positieve weeskinderen in Thailand en maakkte daar één dag muziek met verschillende groepen kinderen. Daarna reisde ik door naar India en pakte de draad op in Tulip Garden. De contacten met het artcollege Kala Darshini worden steviger en MvK sponsort een deel van het inschrijfgeld voor de dansopleiding van hun oud-leerlinge Jeslin in Chennai. Jeslin en Nagamani studeren een dans in met de meisjes van Tulip Garden waarmee de groep veel succes oogst op hun school tijdens Independance Day. Nagamani wordt aangesteld als dansdocente en begint met het wekelijks geven van danslessen.

In het najaar maakte ik de nederlandse ondertiteling voor de documentaire “Living with the Tiger” , over de kinderen van Baan Gerda. Deze documentaire behandelt het stigma waarmee  kinderen met hiv/Aids te maken hebben en belicht de positieve rol die muziek en theater kunnen hebben in het beslechten van vooroordelen en het geven van zelfvertrouwen aan de geïnfecteerde kinderen.

In oktober heb ik contact gelegd met “Change The Truth”, een amerikaanse particuliere organisatie die een kindertehuis in Uganda ondersteunt. Daar is een start gemaakt met muzieklessen en een marching band en ik hoop er in de zomer van 2011 naartoe te gaan om de marchingband van nieuwe input te voorzien en met zoveel mogelijk kinderen te musiceren.

Eind oktober hebben we een inzamelingsactie gehouden voor het bekostigen van de muziek-en danslessen in Tulip Garden voor 2011. De actie is succesvol en de kinderen zijn voor de komende jaren verzekerd van muzieklessen! Daarnaast willen we een deel van de opbrengst besteden aan het bereiken van meer kinderen, bijvoorbeeld in schooltjes in de sloppenwijken of bij de opvang voor straatkinderen.

Van het Do Ut Des Fonds ontvangt MvK in november het bericht dat we startsubsidie krijgen voor het muziekproject “Let’s Play!”. Een project waarmee we kinderen uit een kansarme omgeving op basisscholen in Amsterdam volgens het concept “kennismaken met muziek(instrumenten), samenspelen en op weg helpen” een steuntje in de rug willen geven op weg naar muziekbeoefening. De pilot van dit project zal in maart van start gaan.

In november vraag ik Sandra de Smit om het voorzitterschap van de stichting Muziek voor Kinderen van mij over te nemen. Nu ik zelf met subsidie een project ga uitvoeren waaruit ik wellicht loon ontvang, is het niet toegestaan om bestuurder te blijven. Sandra en ik kennen elkaar van een muziekproject wat we enkele jaren geleden als vrijwilligers hebben gedaan in een asielzoekerscentrum in Amsterdam voor de “Stichting ter bevordering van de Vrolijkheid”. Zij is sinds kort adjunct directeur bij de Zeeuwse Muziekschool. In die hoedanigheid houdt zij bij twee kerstconcerten van de Zeeuwse Muziekschool een sponsoractie voor het project in Tulip Garden en wordt er 199 euro opgehaald. Een mooi kerstcadeau!

Vlak voor mijn vertrek naar India krijg ik een mail van een vrouw die voor haar 60e verjaardag geld heeft gevraagd om mijn project in India te ondersteunen. Het geweldig mooie bedrag van 1000 euro wordt gedoneerd.

Eind december vertrek ik voor de 4e keer naar India en zal ik met de kinderen van Tulip Garden een optreden vol muziek en dans voorbereiden zodat ze half januari kunnen vieren dat de Tulip Garden Music Group een jaar bestaat.

We kunnen terugkijken op een jaar waarin de muziek- en danslessen in Tulip Garden een vaste vorm hebben gekregen en waarin waardevolle nieuwe contacten zijn gelegd. De financiering van de projecten wordt door donateurs of subsidie gedragen en we krijgen veel positieve respons. Het geeft inspiratie om verder te gaan op de ingeslagen weg en hopelijk kunnen we  in 2011 weer vele kinderen blij maken!