Jaaroverzicht 2012

In 2012 is Muziek voor Kinderen met 7 projecten actief geweest in
India, Oeganda, Rwanda, Zuid-Afrika en Nederland.

1. In India is het project in het kindertehuis Tulip Garden, wat werd begonnen in 2009, voortgezet met keyboard- en danslessen. In mei werd door 5 kinderen keyboardexamen gedaan aan het art college Kala Darshini, en werd door 4 van hen het certificaat behaald voor het 1e jaar.
Eind 2012-begin 2013, heeft Monique Udo  5 weken muzieklessen gegeven aan de kinderen in het project en zijn er diverse optredens georganiseerd met de Tulip Garden Music Group.

 

 

2. In 2012 werd veel aandacht besteed aan het project in St. Mary Kevin Orphanage in Oeganda. Middels een sportieve inzamelingsactie werd geld ingezameld voor de aanschaf van 25 kostuums voor de marching band. Ook werd bijgedragen aan het opknappen van de instrumentenberging, werd er in augustus een  groot concert georganiseerd door SMK en kregen 5 jonge saxofonisten van SMK in oktober de gelegenheid om deel te nemen aan de International Music Week in de muziekschool van Kigali, Rwanda. (zie “Rwanda”)Vanuit het instrumentendepot van Musicians without Borders, kreeg de marching band van SMK de beschikking over 3 trompetten. Tenslotte is een groep kinderen uit SMK in 2012 een verbintenis aangegaan met kinderen uit Nederland via het Muziekmaatjes project (zie hieronder).
Monique Udo bezocht dit project in 2012 tweemaal en werkte uitgebreid met de saxofonisten en de leden van de marching band aan instrumentale vaardigheden, noten lezen en ensemble spel.

3. In Noord-Oeganda ondersteunde MvK in 2012 het opzetten van een klein muziekschooltje in Gulu met instrumentarium, een bijdrage voor vergoeding voor docenten en de huur van een ruimte voor de muzieklessen. In augustus reisden 4 jongens en hun keyboarddocent vanuit Gulu, Noord-Oeganda naar SMK, nabij Kampala, om samen met de kinderen van SMK te musiceren en deel te nemen aan het SMK concert.

4. In augustus reisde Monique Udo voor de eerste maal naar Rwanda om een bijdrage te leveren aan het project Rwanda Youth Music van Musicians without Borders (MwB).
MvK voorzag het project van blokfluiten en melodica’s. In oktober organiseerde MvK, op verzoek van de Nederlandse ambassade in Rwanda, in samenwerking met de Oakdale Kigali Music School en MwB de “International Music Week” waaraan een grote verscheidenheid aan kinderen, jongeren en volwassenen uit Kigali deelnam en waar de saxofoongroep uit Oeganda een gastrol vervulde.

 

5. In Soweto, Zuid-Afrika, werd het muziekschooltje van Methapo ondersteund met instrumentarium en een financiële bijdrage voor reiskosten van docenten en kosten rondom optredens van de muziekgroep van de muziekschool.
6. In Amsterdam-oost gaf Monique Udo naschoolse muzieklessen op basisscholen, met instrumentarium wat kon worden aangeschaft met de subsidie uit 2011 van het Do-ut-des fonds.
Aan zo’n 10 kinderen zijn aanvullende lessen gegeven en enkele kinderen zijn geholpen bij het traject naar reguliere muzieklessen op Muziekschool Amsterdam.

7. In mei 2012 is gestart met het Muziekmaatjes project. Hierbij zijn Nederlandse musicerende kinderen muziekmaatjes geworden met een groep musicerende kinderen uit SMK, Oeganda. Door middel van skype ontmoetingen, brieven en videos, maken zij kennis met elkaars leven en met elkaars muziek. Eind november vond in samenwerking met Muziekschool Amsterdam, het 1e Muziekmaatjes Concert plaats, waarbij geld werd ingezameld voor de schoolkosten van één van de Muziekmaatjes uit Oeganda.

Van alle bovenstaande projecten zijn in eerdere berichten verslagen en foto’s te vinden.
Het geld wat wordt ontvangen middels subsidies en donaties komt geheel ten goede aan de projecten. De bezoeken aan de projecten zijn onbezoldigd en reis- en verblijfkosten hiervoor worden door MvK ook niet vergoed.

Wij danken de vele mensen die in 2012 hebben bijgedragen om de projecten mogelijk te maken!